Terugblikken met BFD voorzitter van bestuur Hans Haerkens: “Tijdens het optreden van Maan brak de zon door “

Geplaats door bevrijdingsfestival

Het Bevrijdingsfestival Drenthe was dit jaar minder geschikt voor koukleumen. De temperatuur bewoog overdag tussen de 11 en 3 graden. Tijdens het indrukwekkende optreden van Maan – Ambassadeur voor de Vrijheid – brak de zon voorzichtig door. De lagere temperatuur heeft de pret echter niet kunnen drukken. Vele mensen hebben (met extra trui) heerlijk kunnen genieten in het volle besef dat vrijheid,  grondrechten en rechtszekerheid geen vanzelfsprekendheden zijn. Dat geldt in 2019 nog steeds, 74 jaar na het einde van de 2e Wereldoorlog. Het aantal bezoekers was minder dan het uiterst zonnige jaar ervoor, maar meer dan verwacht. Uiteindelijk hebben 25.000 mensen kunnen genieten van een gevarieerd programma met muzikale grootheden, talenten van Drentse bodem en aan vrijheid gelieerde  interactieve projecten in de Village of Freedom.

De 16 atleten van de lopersgroep Kloosterveen brachten het vuur in de nacht van 4 op 5 mei uit Wageningen naar Assen. Om 14.00 staken zij, tijdens de officiële opening, de vrijheidsvlam aan. Het muzikale programma met meer dan 40 optredens van bands en vele artiesten is te uitgebreid om individueel hier te behandelen.

De optredens van Maan, StukTV, Blackbriar, Blaudzun, Kenny B, huisband Mooi Wark, Royal Relation, The Heck, Nathan Green, Jason Staal en vele anderen blijven in ons geheugen gegrift. Gelukzalige ervaringen die 5 mei een prettige onderscheidende kleur hebben gegeven. De militairen van de 43 Gemechaniseerde Brigade maakten ondertussen de gehele dag ieder bewust dat vrede en veiligheid inzet vereist op vele fronten. Het 5 voor 5 moment zorgt op elk Bevrijdingsfestival jaarlijks voor een gevoel van verbondenheid. Ook in Assen. Het kinderplein blijft voor de jongere jeugd een fantastische plek. Voor de iets oudere jeugd biedt Welcome to the Playground (ICO) een ronduit aangenaam verblijf.

De unieke festivallocatie Baggelhuizerplas blijft een locatie met prachtige natuur, bos, strand, water en een uitnodigende grasvlakte. Je komt in Assen zintuigen tekort op 5 mei. Ook het bezoek van Frans Timmermans aan het Bevrijdingsfestival Drenthe bleef niet onopgemerkt. Hij deed een hartstochtelijk pleidooi vooral niet onverschillig te zijn. Hij legde een link tussen 74 jaar leven in vrijheid en een goed bestuur dat goede afspraken maakt op Europees niveau. Tevens was het ook fantastisch te zien dan Leo Blokhuis zijn weg naar ons festival heeft  gevonden voor opnames van een nieuw programma voor de KRO-NCRV over vrijheid.

Op vele fronten blijft vernieuwing de constante factor. Nieuw was the European Village als onderdeel van het Plein voor de Vrijheid. Ook nieuw was het politieke debat tussen Felix Klos ( D66) en Willemien Meeuwisse (VVD) waarin mensen werden opgeroepen hun stem uit te brengen. De eerste gelegenheid hiertoe is op 23 mei voor de Europese verkiezingen. Het sloot naadloos aan bij het jaarthema 2019 ‘in vrijheid kiezen’. Nieuw was ook de deels nieuwe inrichting, waardoor zichtlijnen beter tot uitdrukking kwamen en de festivalbeleving verder verbeterde.

Het Bevrijdingsfestival Drenthe kon ook dit jaar een beroep doen op een professioneel draaiend vrijwilligersteam dat volledig was berekend op haar diverse taken. Het hosting- en promotieteam zorgde voor een gastvrije ontvangst van de vele bezoekers, het multimedia team deed wat van haar verwacht werd: op een uiterst kundige wijze iedereen informeren over vele nieuwsfeiten via social media. Het veiligheidsoverleg functioneerde beter dan ooit door logistieke verbeteringen en nieuwe verbindingen tussen veiligheidsdriehoek en festivalorganisatie.

Voor wie er geen genoeg van kan krijgen, doe je voordeel met de vernieuwde website, de foto’s en interviews op Facebook en Instagram of haal herinneringen op aan een fabelachtig mooie festivalkrant. Samenvattend was het Bevrijdingsfestival Drenthe editie 2019 er een met een gouden randje. Je mag ook zeggen de perfecte generale voor 2020, waarin we met elkaar 75 jaar Nederland bevrijd vieren.

Graag tot volgend jaar!