In 2019 komt Stephan Sanders naar het Bevrijdingsfestival in Drenthe.

Vrij toegankelijk 15:00-15:45 uur

Foto: Bob Bronshoff

Stephan Sanders (1961) is columnist, presentator, essayist en auteur. De door Nederlandse ouders geadopteerde Sanders studeerde filosofie en politieke wetenschappen en publiceert sinds 1982 in diverse dag- en weekbladen. Hij kwam in 2015 voor de tweede keer uit de kast toen hij publiekelijk erkende dat hij in God gelooft. Sinds medio 2016 is hij vaste columnist bij de Volkskrant en schrijft regelmatig voor De Groene Amsterdammer en Trouw. Ook presenteert hij maandelijks het radioprogramma Brainwash (Human) op NPO Radio1.

Sanders zegt over vrijheid in één van zijn vele essays;
“De vrijheid om te zeggen wat je denkt, ook wanneer dit kwetsend is, is toch een van de aardigste dingen die de westerse democratie heeft opgeleverd. Wat mij betreft hoeven mensen niet voorzichtig met elkaar om te springen. Het gaat erom dat mensen elkaar vrijheid geven, dat ze met elkaar om kunnen gaan, om naar elkaar te luisteren en onderling in debat te gaan. Daar is niet in de eerste plaats wederzijds begrip voor nodig.”

Over zijn college

Sinds een aantal jaar gaat Stephan Sanders naar de katholieke kerk en gelooft hij daadwerkelijk. Maar religie raakt volgens hem aan twee verschillende vrijheidsconcepties. Het Engels kent bijvoorbeeld ‘freedom of religion’ en ‘freedom from religion’. Het eerste wil zeggen godsdienstvrijheid. Het tweede komt neer op de vrijwaring van religie of godsdienst. Je mag geloven wat je zelf wilt. Je mag leven zonder geloof, of zonder dat een geloof aan je wordt opgedrongen. Dit raakt aan de vrijheid van meningsuiting. Als niet-gelovige kun je denken dat daaronder ook de godsdienstvrijheid is gegarandeerd. Maar een religie is geen mening met argumenten, maar een ‘geloof’ of ‘overtuiging’, waar redelijkerwijs geen sluitend bewijs voor kan worden gegeven. Iets ‘vinden’ is iets anders dan iets geloven. Sanders’ vrijheidscollege gaat over deze twee vrijheden; over hoe ze samenhangen en hoe ze soms ook botsen.

Over Vrijheidscolleges

De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen van bekende opiniemakers met de ‘Vier Vrijheden’ van Roosevelt als thema. In samenwerking met tien Bevrijdingsfestivals brengen de Vrijheidscolleges een publiek op de been voor deze fundamenten van onze rechtstaat en democratie. In elke provincie vinden meerdere lezingen plaats: in de aanloop naar 5 mei, en op 5 mei zelf tijdens het Bevrijdingsfestival. De Vrijheidscolleges zijn gratis toegankelijk en iedereen is welkom. De data van de Vrijheidscolleges 2019 worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Four Freedoms

Op 6 januari 1941 sprak president Franklin Delano Roosevelt in Washington de ‘Four Freedoms’ rede uit. Hij formuleerde vier vrijheden die voor iedereen ter wereld zouden moeten gelden: Freedom of Fear, Freedom from Want, Freedom of Speech & Expression en Freedom of Worship. Ruim zeventig jaar later zijn de Vrijheid van Meningsuiting, Religie en Vrijwaringen van Gebrek en Angst nog steeds relevant en essentieel.

Vrijheid is kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Dagelijks worden we overspoeld met nieuws waaruit deze kwetsbaarheid blijkt. De in 1941 door Roosevelt geformuleerde Four Freedoms blijken anno 2018 nog steeds actueel en relevant. Het zijn de vier waarden waarop onze samenleving gebaseerd is. Waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar omgaan, dat we gelijkwaardig zijn en dat we respect en betrokkenheid moeten tonen voor elkaar. Vrijheidscolleges wil aan de hand van deze Four Freedoms een bijdrage leveren aan het debat over vrijheid en actuele onderwerpen agenderen. Verleden en heden worden hierbij nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld.

Ronald Giphart in Hoogeveen (25 april)

Schrijver Ronald Giphart (1965) heeft sinds zijn beroemde debuut ‘Ik ook van jou’ (1992) een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn boeken beleven herdruk op herdruk en staan met een miljoen exemplaren in boekenkasten over het hele land. ‘Ik ook van jou, Phileine zegt sorry’ en ‘Ik omhels je met duizend armen’ werden met veel succes verfilmd.

Daarnaast is hij ook een echt podiumdier. Hij heeft menig theater in Nederland onveilig gemaakt tijdens zijn optredens onder andere samen met Bart Chabot.

Giphart gaat graag culinaire en literaire experimenten aan. Zo schreef hij in 2017 een stuk tekst samen met een robot met daarin de onheilspellende zin: “Gaan wij Aardlingen in vrijheid de tweeëntwintigste eeuw halen?”

Over zijn Vrijheidscollege
Ronald richt zich in zijn college op het studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2003 was Ronald Giphart ver op weg met de studie voor een roman over het studentenverzet in Utrecht. Zijn aantekeningen en zijn laptop werden gestolen. De roman kwam er niet. Toch bleef het thema hem boeien. Het verzet van studenten in Utrecht was namelijk veel groter dan in andere universiteitssteden in Nederland. De Universiteit Utrecht bleef, in tegenstelling tot andere universiteiten in het land, open tot 1943. Er waren studenten en professoren die zich aanpasten aan de eisen van de bezetter, maar sommigen waren ook opstandig. Buiten het beeld van de Duitsers organiseerden studenten diverse verzetsdaden. Eén van de bekendste verzetshelden is Frits Iordens, die onder andere ruim 400 Joodse kinderen redde. Ook verzetsuitgeverij De Bezige Bij was een initiatief van Utrechtse studenten. Giphart gaat, tijdens zijn vrijheidscollege, in op het ontstaan, de rol en de werkwijze van deze jonge verzetshelden. En hoe het is afgelopen.

Reserveer nu!