Optreden Syrisch vluchtelingenkoor New Life

Het Syrisch vluchtelingenkoor New Life uit Groningen is een groep mensen, die elkaar voor het eerst ontmoette in het Gronings opvangcentrum voor asielzoekers.

Zij willen een positieve boodschap uitdragen over Syrische vluchtelingen.

Stuk voor stuk hebben zij een hartverscheurend verhaal over wat zij hebben doorgemaakt door de verschrikkelijke oorlog, maar zij zijn volop bezig met hun weg te vinden in onze maatschappij en kijken graag vooruit.

Het repertoire van het koor bestaat uit een mix van Arabische en Nederlandse liedjes en deze liedjes worden gezongen op het podium op het Plein van de Vrijheid.

Het koor zal te zien en horen zijn om: 13.00 / 14.30 / 16.00 uur.

Vluchtelingenpoëzie op recept

Enkele jaren geleden hebben een aantal initiatiefnemers uit Amsterdam een zogenaamde Culturele apotheek opgericht . Het idee achter de Culture Apotheek is dat boeken, theater, muziek en beeldende kunst kunnen ontspanning, inspiratie of stof tot nadenken bieden.

Voor het Bevrijdingsfestival Drenthe zal de Culturele Apotheek spreekuur houden met een focus op “kwalen” die gelieerd zijn aan de thema’s van het Bevrijdingsfestival. Mensen worden bevraagd waar ze zoal last van hebben/waar ze mee bezig zijn als het gaat om thema’s als vrijheid, migratie, thuis voelen, vluchten. Iedere bezoeker gaat naar huis met een op maat boekenrecept met daarop 1 of 2 titels van boeken, die op dat thema ingaan en passen bij de persoonlijke vragen en leesvoorkeuren. Hierbij worden in het bijzonder boeken voorgeschreven van vluchtelingen en migranten

Daarnaast kunnen bezoekers er voor kiezen om direct een passend literair medicijn toegediend te krijgen. Er wordt dan een gedicht of een kort fragment uit een roman voorgedragen. Alle fragmenten en gedichten worden gekozen uit bundels geschreven door vluchtelingen en migranten. Bezoekers krijgen het gedicht/fragment mee.

Vrijheidsbomen

De antroposofie  onderscheidt zeven menstypen, die overeenkomen met zeven boomsoorten Es, Kers, Eik. Iep, Esdoorn , Berk en Haagbeuk. Bij elk boomtype horen bepaalde karaktereigenschappen en ook gaat elk type op een bepaalde manier met vrijheid om. De betreffende bomen zijn  te zien op het vrijheidsplein en hun eigenschappen en vrijheidsbeleving wordt op locatie toegelicht en in een folder beschreven. Ook ontdekt men welke vrijheidsboom bij hem of haar past.

  1. Es | leeuw | drang om zichzelf uit te drukken | trots |  levensgenieter | voelt zich vrij als hij zichzelf kan zijn
  2. Beuk | steenbok – waterman | drang tot behoud | leergierig |betrouwbaar | voelt zich vrij wanneer hij kan vormgeven en zijn plannen kan uitvoeren
  3. Esdoorn | vissen – boogschutter | groen-expansiedrang | systematisch |grootmoedig | voelt zich vrij als hij zijn idealen kan uitdragen
  4. Iep | tweeling – maagd | drang tot communiceren |  alert | tactvol | voelt zich vrij wanneer hij zichzelf kan uiten en zijn gedachten kan uitwisselen
  5. Kers | kreeft | drang om basisbehoeften te vervullen | gemoedelijk | fantasierijk | voelt zich vrij wanneer hij zich veilig voelt
  6. Eik | schorpioen – ram | dadendrang | extravert | vechten | voelt zich vrij wanneer hij zijn eigen gang kan gaan en doen
  7. Berk | stier – weegschaal | drang naar relatie | zachtmoedig | vriendelijk |voelt zich vrij wanneer hij  wederzijds respect ontvangt

Project bewustwording bootvluchtelingen

In 2018 hebben circa 138.000 vluchtelingen en migranten de oversteek gewaagd van Afrika naar Europa. Velen van hen vluchtten weg van geweld en oorlog, hopend op een veilig en vrij leven. Met dit vooruitzicht waagden vele vluchtelingen het om in kleine, overvolle en onstabiele bootjes de tocht te maken. Dit heeft er toe geleid dat in 2018 meer dan tweeduizend vluchtelingen de tocht niet hebben gered. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden die vele vluchtelingen ervaren, is de huidige beeldvorming over  vluchtelingen toch erg negatief in Nederland. Zij worden afgeschilderd als gelukszoekers.

Ondertussen hebben de Europese lidstaten afgelopen maand besloten dat de militaire patrouillemissie  Sophia vanaf 1 april geen schepen meer inzet om mensen in nood uit zee op te pikken. Het bericht dat  ‘Operatie Sophia’ stopt met het redden van mensen heeft nauwelijks een stofje doen opwaaien. Kortom, er is veel onverschilligheid jegens vluchtelingen.

BFD wil dit veranderen door mensen uit te dagen zich bewust te worden wat het concreet betekent een vluchteling te zijn. Een bewustwording die zo nodig is in deze tijd. Als gevolg hiervan slaat BFD de handen ineen met INLIA, een interkerkelijke netwerkorganisatie die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpt.

BFD en INLIA zullen samen een vluchtelingenboot nabouwen. Deze boot zal geïnspireerd zijn op een vluchtelingenboot die vanuit Egypte richting het Italiaanse eilandje Lampedusa voer met 282  vluchtelingen. Bezoekers van BFD mogen in deze boot stappen om te ervaren hoe klein zo’n boot werkelijk is. Dit geeft hen een glimp van de overtocht die vele vluchtelingen maken op weg naar de vrijheid van het leed die zij in hun thuisland ervaren. INLIA zal dit begeleiden met verhalen en informatie.Ook wordt naast de boot een kleine expositie getoond.

Dr. Bartólo is de arts op het Italiaanse eilandje Lampedusa. Dr. Bartólo heeft over de jaren ruim 300.000 vluchtelingen door zijn handen gehad, dood en levend. Mogelijk heeft u ook over hem gelezen, hem gezien in de prijswinnende documentaire ‘Fuoccoammare’, of zijn eigen boek gelezen: ‘Lacrime di sale’. De dokter heeft zijn ervaringen vastgelegd op beeld. De beelden tonen de verschrikkingen van de overtocht; de verwondingen, de doden, de pijn – de grimmige realiteit van de vlucht naar Europa over zee. Een realiteit die de dokter van het kleine eiland dagelijks meemaakt.

INLIA wil daarnaast ook bezoekers informeren over het einde van de reis van vluchtelingen die de tocht overleven. INLIA zal daarom iets meer vertellen over de opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld over de TussenVoorziening (TuVo) in Eelde. Hier worden op dit moment asielzoekers opgevangen die een inburgeringsprogramma doorlopen, waarmee zij in korte tijd voorbereid worden op een zo gunstig mogelijke startpositie binnen de Nederlandse samenleving. INLIA zal bezoekers van het BFD onder andere kennis laten maken met de lessen en cursussen die zij geeft op deze locatie.

100-jaar kiesrecht en echtpaar Brok-Troelstra

In het kader van 100-jaar algemeen kiesrecht gaat het Drents Archief aandacht besteden aan het politiek zeer actieve echtpaar Brok-Troelstra. Hendrika Troelstra-Brok, de jongere zus van Pieter Jelles Troelstra, was de eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Rolde.

Klaas Brok was actief lid van de Gedeputeerde Staten van Drenthe van 1919 tot zijn dood in 1944. De bijdragen die zij geleverd hebben aan de Drentse politiek en tegen de armoede in Drenthe worden gedeeld met bezoekers. Daarbij wordt in het kader van “bevrijding” ook aandacht besteed aan verzet in Drenthe.  Met name Drentse vrouwen in het verzet worden uitgelicht.

 

Klik hier voor meer info.

De Lege Ruimte speelt: ‘Een leerzame en ironische geschiedenis’

Theatergezelschap De Lege Ruimte speelt de voorstelling ‘Een leerzame en ironische geschiedenis’, een monoloog gebaseerd op citaten van de Spaanse schrijver Jorge Semprun (1923-2011) uit de legendarische vierdelige VPRO-documentaire ‘Nauwgezet en wanhopig’ (1989) van Wim Kayzer. De documentaire bestaat uit marathon-interviews met de schrijvers Semprun, Gabriel Garcia Marquez, George Steiner en György Konrad.

Jorge Semprun behoort tot de meest belangrijke Europese auteurs. Als zoon van Spaanse emigranten groeide hij op in Parijs, waar hij zich aansloot bij het verzet tegen de nazi’s. In 1943 werd hij opgepakt en gedeporteerd naar het concentratiekamp Buchenwald. Zijn ervaringen in het kamp vormen de thematiek
van zijn literaire werk.

Na de oorlog was Semprum lid van het Centrale Comité van de Spaanse Communistische Partij en werkte hij tijdens het Franco-bewind ondergronds. In 1964 werd hij als ‘dissident’ door de communisten geroyeerd. Van 1988 tot 1991 was Semprun minister van Cultuur.

In deze theatermonoloog staan Sempruns ervaringen in Buchenwald centraal. ‘Een leerzame en ironische geschiedenis’’ is niet zozeer het verhaal van een slachtoffer, maar vooral een verhaal over menselijke veerkracht, gevoed door intellect, ironie en nieuwsgierigheid.

Concept en spel: Jos Visscher.

DRN007 Jedem das Seine. Main gate of Buchenwald concentration camp near Weimar, Germany.

VRIJHEID MAAK JE MET ELKAAR

Ik wil mijn kunst op het festival laten zien omdat mijn kunst te maken heeft met vrijheid. Vrijheid die veel van mijn familieleden nooit hebben mogen ervaren. Vrijheid om mij op deze manier te mogen en kunnen uiten. Vrijheid om mijn kunst en mijn verhaal hier op het bevrijdingsfestival te mogen delen met iedereen die het wil zien.

Vrijheid maak je met elkaar. Dus begin bij jezelf en heb aandacht voor je directe omgeving.

Ik ben geboren in een joods bedje  …
dus een groot deel van mijn leven …
is al geschreven voordat ik geboren was…

Jacquelien Gosschalk , kunstenares te Assen

Als u moet vluchten voor water..

Nederland is een waterland. Een heel groot deel van ons land ligt onder zeeniveau, waardoor het kan overstromen door zee of door rivieren.

Normaal gesproken gebeurt dit bij ons niet, door de sterke dijken en kaden die het water tegen houden. Maar we blijven kwetsbaar, we kunnen de natuur niet beheersen. Hoewel de kans op een overstroming klein is, zijn de mogelijke gevolgen van een grote overstroming ingrijpend en kan de schade enorm zijn.

Denk maar eens aan de beelden van overstromingen elders in de wereld. Of de beelden van 1953, toen de dijk in Zeeland brak. Op het bevrijdingsfestival in Assen laat het waterschap Hunze en Aa’s  u en/of uw kinderen op een levensgrote zolder beleven hoe snel u moet handelen als u moet vluchten voor water.