Het Bevrijdingsfestival Drenthe kan onmogelijk georganiseerd worden zonder de steun van onze sponsoren en partners. We zijn dan ook veel dank verschuldigd aan:

Hoofdsponsor:

Sponsoren: 

 

Partners:

 

Sponsoren en partners:

Onze vrienden

Als Bevrijdingsfestival Drenthe zijn wij veel dank verschuldigd aan onze partners. Samen met onze partners willen wij het gedachtegoed van 4 en 5 mei overdragen aan weer een nieuwe generatie. Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend en hoe mooi is het dan dat wij elk jaar de vrijheid mogen vieren.

Vfonds 

Op 4 en 5 mei herdenken we samen de oorlogsslachtoffers en zij die zich hebben ingezet voor onze vrede en vrijheid. We vieren de vrijheid en bezinnen ons op het belang hiervan vandaag de dag. En we kijken vooruit, naar een vreedzame toekomst waaraan iedereen kan bijdragen. Daarom steunt vfonds ook dit jaar de Bevrijdingsfestivals, om jongeren door heel Nederland te betrekken en te activeren om samen de vrijheid betekenisvol te maken en te houden.

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Herdenken en vieren

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder oorlog en schendingen van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we bewust kunnen zijn dat wij vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren.

In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de hofstad Den Haag vinden vanuit deze gedachte de Bevrijdingsfestivals plaats.De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

5 voor 5

Samen stilstaan

Op 5 mei staan we om 5 minuten voor 5 met bijna 1 miljoen Bevrijdingsfestivalbezoekers, 5 minuten stil bij onze vrijheid. Bij het idee dat we in vrijheid een feest kunnen vieren en dat we dat in het hele land, tegelijk, aan het doen zijn. Maar ook bij de onvrijheid van anderen op de wereld. Vanaf het hoofdpodium op elk Bevrijdingsfestival worden de bezoekers meegenomen in dit symbolische moment.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap.

De bijdrage van BZK aan de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is.

 

Koninklijke Landmacht

Vliegen voor vrijheid

De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Zo helpt de Koninklijke Luchtmacht met zeer geavanceerd materiaal en professionele militaire specialisten bij de bestrijding van internationale onrust en biedt de Luchtmacht hulp bij rampen. Dat deden ze in het verleden, dat doen ze nu en dat blijven ze ook in de toekomst doen.

Aandacht voor het verleden blijft hierin belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Koninklijke Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Het Defensie Helikopter Commando maakte het voorheen mogelijk om de Ambassadeurs van de Vrijheid naar zo veel mogelijk optredens op de Bevrijdingsfestivals te brengen. Door de alternatieve invulling van dit jaar levert het Defensie Helikopter Commando een andere bijzondere bijdrage.

Het Defensie Helikopter Commando, van de Koninklijke Luchtmacht voorziet in het faciliteren van de Livestream.

Sena

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van SENA een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten zij zich in voor de rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 28.000.

Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties bij ons af. Als organisatie zonder winstoogmerk betalen zij de geïncasseerde gelden zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben.

Sena steunt de Bevrijdingsfestivals met onder het Sena-talentstage waarbij de programmering door regionale partijen wordt verzorgd.

NOS en 3FM

De Bevrijdingsfestivals zijn ook te volgen in de media, dankzij onze partners 3FM en de NOS. Kijk op 5 mei avond naar de reportage over de veertien bevrijdingsfestivals en de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Voor meer informatie: www.nos.nl en www.3fm.nl

Amnesty International

Een leven in vrijheid

Waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie. Amnesty maakt schendingen van mensenrechten zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, en daders worden berecht. Zo werkt Amnesty aan een rechtvaardige wereld waarin iedere gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Opkomen voor een ander
Maar Amnesty constateert een alarmerende trend: wereldwijd wordt het steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. De persvrijheid wordt aan banden gelegd. En elk jaar worden meer activisten vermoord. Zo sluit het net zich verder om wie opkomt voor een ander.

Doe ook mee
Hier voert Amnesty campagne tegen. En boekt successen. Achter tralies, in regeringsgebouwen, op straat. Dat kan alleen dankzij de inzet van mensen zoals jij. Want hoe meer mensen aan onze acties meedoen, hoe meer druk op de autoriteiten, hoe meer mensen in vrijheid kunnen leven. Doe ook mee.

Het Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Met het grootste vrijwilligersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Ook in gebieden waar vrede niet vanzelfsprekend is.

Het Rode Kruis doet dit vanuit onze zeven grondbeginselen. Dat betekent dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

World Press Photo

Vrijheid verbeeld(t)

In het Jaar van ‘In Vrijheid Kiezen’ tonen het Nationaal Comité 4 & 5 Mei en World Press Photo dat vrijheden niet vanzelfsprekend zijn en dat opkomen voor rechten universeel is en van alle tijden.

In 2019 zijn er drie nieuwe animaties gemaakt:
Dorothy Counts was de eerste zwarte student die zich inschreef op de Harry Harding High School in Charlotte, North Carolina in de Verenigde Staten. Op haar eerst schooldag werd ze beschimpt, bekogeld met stenen en werd er tegen haar geschreeuwd.

Na de terreuraanslagen in 2015 spreken demonstranten zich in Parijs uit voor de vrijheid van meningsuiting en expressie. Meer dan een miljoen mensen deden mee aan deze demonstratie. De grootste sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Meisjes in Zanzibar worden niet aangemoedigd om te leren zwemmen. De conservatieve Islamatische cultuur weerhoudt hun daarvan en er is een gebrek aan bedekkende badkleding. In het noorden van Zanzibar krijgen vrouwen en meisjes nu les in speciale kleding. Zo hebben ze de vrijheid om zich te ontwikkelen.

Veteraneninstituut

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Heb je altijd al willen weten hoe het is om als militair je werk te doen, en hoe ingrijpend die ervaringen kunnen zijn? Kom dan op 5 mei speeddaten met een veteraan. Je bent welkom in de tent van het Veteraneninstituut op één van de veertien Bevrijdingsfestivals.

Veteranen van het Nederlandse leger zijn actief geweest in conflictgebieden overal in de wereld. Samen met collega’s hebben zij zich persoonlijk ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid. En nu ze terug zijn, delen ze graag hun verhaal met jou.  

PAX

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

NS

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. We bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland in beweging. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3 en we werken voor hen aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis van deur tot deur.

Sinds jaar en dag zorgt de NS ervoor dat onze bezoekers extra voordelig naar Assen kunnen komen. Want reizen geeft je vrijheid.

8 miljoen gesprekken

Kom in gesprek!

De Bevrijdingsfestivals en 8 Miljoen Gesprekken nodigen jullie uit om elkaar te leren kennen. Iemand die je niet iedere dag spreekt, iemand die vreemd voor je is, iemand…anders. Maar óók iemand die, net als jij, op het Bevrijdingsfestival is. Als er acht miljoen gesprekken plaatsvinden, dan is heel Nederland met elkaar in gesprek. Mooi toch!