Bestuur

Begin 2012 is de Stichting Bevrijdingsfestival Drenthe opgericht en met een nieuw bestuur begonnen. De bestuursleden zijn verspreid uit de provincie Drenthe afkomstig. Ze stellen zich graag aan u voor:

Hans Haerkens is als geboren Brabander, een Drent met een zachte g. Op vele terreinen maatschappelijk actief. Het Bevrijdingsfestival Drenthe doe ik met ontzettend veel plezier, omdat vrijheid, rechtspraak, gerechtigheid, democratie, tolerantie nimmer vanzelfsprekend zijn. Daar moeten we als individu en als collectief voor in de benen komen. Een oorlog is snel begonnen, maar vrede herstellen en bewaren is oneindig veel moeilijker. De meeste mensen zijn geen helden. Het laagje beschaving is heel dun. Hoed je voor de barbaar in je omgeving en voor de barbaar in jezelf.

Ger Boes: ik vind vrijheid het grootste goed wat er is. Helaas is het niet vanzelfsprekend. Laten we het vooral koesteren en een steentje bijdragen om te zorgen dat we in vrijheid kunnen blijven wonen en leven. 5 mei mag nooit vergeten worden. Mooi dat ik daar een steentje aan kan bijdragen.

Vera Lubbers: De Bevrijdingsfestivals in Nederland staan voor het vieren van de Vrijheid en volgen op het herdenken van oorlogsslachtoffers. In Drenthe vieren we jaarlijks die vrijheid maar nodigen we iedereen ook van harte uit om na te denken wat je als individu kunt bijdragen om die vrijheid in stand te houden. Het is niet vanzelfsprekend dat we in vrijheid kunnen en blijven leven. Daarom investeer ik bewust tijd en aandacht om die waardevolle vrijheid op deze manier uit te dragen.

Jetze Dam: Het plezier om in ons land elke dag in vrijheid te kunnen doen, zeggen, vinden, laten en ervaren is gewoon én bijzonder tegelijk. Er zijn nog zoveel plaatsen op de wereld waar het anders is. We zijn bevoorrecht dat wij de dag na 4 mei een feest kunnen vieren. Al was het maar om je bewust te blijven wat er voor nodig is om vrijheid in stand te houden. Om die reden zet ik met graag in voor de viering van het bevrijdingsfestival in onze provincie.