Bevrijdingsfestival Drenthe zoekt bestuurlijke versterking

Geplaats door bevrijdingsfestival

De stichting Bevrijdingsfestival Drenthe draagt zorg voor het jaarlijks organiseren van het Bevrijdingsfestival in Drenthe, op 5 mei aan de Baggelhuizerplas in Assen. Het bestuur van de stichting zet als eindverantwoordelijke het beleid uit en houdt toezicht op de uitvoering hiervan. De uitvoering geschiedt door een productieteam onder leiding van een festivaldirecteur/productieleider.

Het bestuur komt gemiddeld 7 keer per jaar, eens per 6 weken bij elkaar. Het bestuur, het productieteam en de grote groep vrijwilligers kenmerkt zich als één super gemotiveerd team, dat maar één doel voor ogen heeft: het organiseren van een prachtig festival op 5 mei! Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden, namelijk een voorzitter, tevens penningmeester a.i., een secretaris en een algemeen lid.

Wij willen het bestuur graag uitbreiden met twee nieuwe leden. Te weten een Vicevoorzitter en een Penningmeester. De complete vacature tekst lees je hieronder.

Ben ook ken jij de perfecte kandidaat, laat het ons dan weten en we maken graag eens kennis met je.