Meer dan een herinnering

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Drenthe is nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling van het Bevrijdingsfestival in Assen. Dat doen we vanuit de gedachte dat de vrijheid die we op 5 mei vieren, ergens vandaan komt.

Bevrijdingsfestival Drenthe is méér dan een gewoon muziekfestival. De echte reden voor dit feest is stil te staan bij wat vrijheid betekent. Vrijheid, die voor ons zo gewoon lijkt, maar pas inhoud krijgt als je weet van het tegenovergestelde: onderdrukking, vervolging, onvrijheid.

Zo hebben 107.000 Joden in ons land tijdens de tweede wereldoorlog ondervonden wat het betekende om hun vrijheid te verliezen. Ze werden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt en in een kamp opgesloten: kamp Westerbork. Een kamp, hier vlak bij, op een steenworp afstand van het Bevrijdingsfestival. En daarna gedeporteerd naar vernietigingskampen. Slechts 5000 van hen keerden na de oorlog in vrijheid terug.

In het filmpje dat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork speciaal voor het Bevrijdingsfestival Drenthe heeft gemaakt, kijken we vanuit het verleden naar onze vrijheid. En dan zien we dat er zeker reden is om op 5 mei feest te vieren. Want Kamp Westerbork is meer dan een herinnering.

Een impressie van het bezoek van de vrijwilligers van Bevrijdingsfestival Drenthe aan Kamp Westerbork in april 2019.