JAARTHEMA 2022

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan – persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar hopelijk weer meer ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden voelen. Wat zijn de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in verbondenheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft historicus Annelien de Dijn, hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gevraagd om de jaarthematekst van 2022 te schrijven. Eerder schreef zij het prikkelende Vrijheid: een woelige geschiedenis, over vijfentwintig eeuwen vrijheidsbegrip. De recente geschiedenis van de term ‘vrijheid’ neemt ze nu als uitgangspunt om te onderzoeken hoe vrijheid en verbondenheid zich tot elkaar verhouden, 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De complete jaarthematekst is te lezen via de volgende link: https://www.4en5mei.nl/archieven/inspiratie/vrijheid-in-verbondenheid

Afbeelding: Fadi Nadrous

Toen ik als kersverse Nederbelg mijn eerste 5 mei in Amsterdam meemaakte, nu tien jaar geleden, verwonderde ik me over de uitbundige manier waarop die gebeurtenis hier gevierd wordt. In België gaat Bevrijdingsdag meestal geruisloos voorbij – sinds 1974 is het zelfs geen officiële feestdag meer. Maar in Nederland wordt het einde van de bezetting in 1945 ieder jaar met dans, muziek en een gezellige maaltijd herdacht. Zelfs de afgelopen twee jaar, toen de coronacrisis roet in het eten gooide, werd 5 mei op allerlei inventieve manieren gevierd. We konden weliswaar niet fysiek bij elkaar komen, maar door de organisatie van online events en het uitdelen van gratis blikken Vrijheidsmaaltijdsoep werd het toch nog een gezamenlijk feest.

Annelien de Dijn (Hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht).

JAARTHEMADOSSIER 2022

Laat u, na het lezen van de jaarthematekst van Annelien de Dijn, verder inspireren door de artikelen en verwijzingen in het jaarthemadossier. Dit dossier biedt extra verdieping aan allen die op of in aanloop naar 4 en 5 mei 2022 een herdenking of viering organiseren.

De stand van vrijheid
Het vieren van 75 jaar bevrijding inspireerde het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tot een gezamenlijke beschouwing over de stand van vrijheid in Nederland anno 2020.

Corona en (on)vrijheid
In Nederland fungeert de Tweede Wereldoorlog als belangrijk historisch kader waaraan onze mate van vrijheid of onvrijheid wordt getoetst. Zo ook afgelopen jaar. Maar hoe zit dat in andere Europese landen? Welke historische parallellen worden getrokken en om welke redenen worden die ingezet? Lees erover in deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht.

Vrijheid Volgens
Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties maakte journalist Maarten Dallinga de podcastserie Vrijheid Volgens, waarvoor hij zes Nederlanders met een vluchtachtergrond interviewde over hun beleving van vrijheid. De podcast leverde indringende gesprekken op over vrijheid en onvrijheid. “Vrijheid blijft alleen bestaan als we ons blijven herinneren dat het kwetsbaar is.”

Een geschiedenis van vrijheid
4FREE is een online omgeving over vrijheid en burgerschap voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. Lees hier een selectie van artikelen uit 4FREE Magazine, zoals een tijdlijn van de geschiedenis van vrijheid.

Wij zijn vrij
Bekijk op de website wijzijnvrij.org verhalen van mensen die een tijd niet vrij waren, doordat ze in oorlog leefden. Of doordat ze niet konden zijn wie ze wilden zijn.

Vrijheid in 15 voorwerpen
Aan de hand van 15 voorwerpen uit de collecties van de Nederlandse oorlogsmusea en herinneringscentra worden bijzondere verhalen over vrijheid en bevrijding doorgegeven. Bekijk nu alle voorwerpen en verhalen in een digitale tentoonstelling.