Corona

Op dit moment is de organisatie bezig met de voorbereiding op het Bevrijdingsfestival Drenthe 2022. In verband met corona is het op dit moment nog onduidelijk of er een fysiek festival georganiseerd kan worden. Hierover wordt in het voorjaar een besluit genomen. Uiteraard zullen we, in welke vorm dan ook, stilstaan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat dit iets is om bij stil te staan en om te vieren.

Hoofdsponsoren:

Subsponsoren: