Tentoonstelling: Wereld Express

Deze tentoonstelling vind je in de Wasstraat!

Wereld Express

De Wereld Express is een 12 meter lange trailer, die door Nederland reist, op weg naar jongeren, die een spannende tentoonstelling willen bezoeken in hun eigen omgeving.
De Wereld Express is gemaakt voor jongeren van 10 tot 14 jaar, maar is ook voor volwassenen boeiend. De presentatie gaat over grote thema’s, zoals herdenken, anders zijn, vooroordelen en wonen in een ander land. Gaandeweg ontdekken de bezoekers dat de tentoonstelling vooral over henzelf gaat.

De Wereld Express is leuk en leerzaam voor een klas, maar is ook interessant voor individuele bezoekers. In de Wereld Express leren bezoekers wat vooroordelen zijn en hoe ze ontstaan. Ze kijken letterlijk naar zichzelf via de ogen van de ander. Ze stellen zichzelf diverse vragen zoals waar ben ik thuis? Hebben mensen een vaderland nodig? Welke gewoonten heb ik? Wat is vreemd? Wat betekenen. Herdenken en herinneren voor mij? En hoe kan ik in mijn eigen leefwereld conflicten op een vreedzame manier oplossen? Al deze vragen worden gesteld via verrassende en leuke werkvormen.

De Wereld Express is ontwikkeld door het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek in samenwerking met de Stichting Vredeseducatie. Meer informatie is te vinden op de website www.wereldexpress.nl. De Stichting Bevrijdingsfestival Drenthe wil de Wereld Express een aantal dagen naar Assen halen om jongeren te confronteren met oorlog en vrede en mensenrechten. De doelgroep is jongeren van 10 tot 14 jaar en hun ouders.