Grondrechten

Grondrechten

Op 5 mei staan staat Nederland stil bij de vrijheid waarin Nederland leeft en dat deze vrijheid niet altijd en overal vanzelfsprekend is. In Nederland leven we met grondrechten, dit zijn de rechten die de individuele burger heeft tegenover de overheid en als burgers onderling. Deze rechten, opgenomen in de grondwet, beschrijven onder andere dat alle burgers gelijk worden behandeld, dat wij vrijheid in onze godsdienst/ levensovertuiging en vrijheid van meningsuiting hebben. Er zijn in totaal 23 grondrechten. Sinds 2014 brengt het Bevrijdingsfestival Drenthe deze grondrechten onder de aandacht van de bezoekers van het festival en dit jaar zal dat niet anders zijn. Er zijn diverse activiteiten, voor zowel jong als oud, waarbij je soms overduidelijk en soms ongemerkt ervaart wat de grondrechten zijn die wij als Nederlanders bezitten.