Plein van de Vrijheid

Plein

Het Plein van de Vrijheid

Het Bevrijdingsfestival is meer dan muziek alleen. Er vinden ook inhoudelijke activiteiten plaats rondom het jaarthema ‘Geef vrijheid door’. Rondom dit thema worden op het Plein van de Vrijheid activiteiten georganiseerd. Diverse organisaties zijn van de partij en vragen aandacht voor belangrijke thema’s welke gerelateerd zijn gerelateerd aan Vrijheid en Vrede. Op het Plein van de Vrijheid staan 20 NGO’s zoals Amnesty International, Rode Kruis, Coa, Prodemos, COC, Meldpuntdiscriminatie en wederom zal ook het Veteraneninstituut weer aanwezig zijn.

Kom speeddaten met een veteraan!

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om níet in vrijheid te leven? Wat kan jíj doen om bij te dragen aan vrijheid? Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij
zijn in gebieden geweest waar geen vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn. Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek met inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op het Plein van de Vrijheid van Bevrijdingsfestival Drenthe. Speeddaten met veteranen is een initiatief van het Veteraneninstituut. Het VI streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het VI zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.


Het Plein van de Vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:


VeteraneninstituutVI_logo_liggend
Het Veteraneninstituut (Vi) vertegenwoordigt oorlogsveteranen die zich sinds jaar en dag wereldwijd inzetten voor de vrede, veiligheid en vrijheid. Zij weten als geen ander dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ga speeddaten met een veteraan en ontdek hun verhalen. Er zijn ook de Drentse Veteranen aanwezig.

Amnesty International Amnesty

Amnesty International zet zich al jarenlang in voor vrijheid en strijd tegen de schending van mensenrechten wereldwijd.

Rode KruisRodeKruis
Het Rode Kruis helpt slachtoffers van aardbevingen, overstromingen, droogte, epidemieën, oorlogen en conflicten. Doel: zoveel mogelijk levens redden.

War ChildWar Child
War Child helpt honderdduizenden oorlogskinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen,
het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Tibet SGTibet Support Groep*
De Tibet Support Groep Nederland zet zich in voor internationaal erkende mensenrechten en democratische vrijheden voor de Tibetanen.

Meldpunt Discriminatie Drenthelogo_mdd
Helaas komt discriminatie nog al te vaak voor, bijvoorbeeld vanwege afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, religie of handicap. Bij Meldpunt Discriminatie Drenthe kunnen slachtoffers hun ervaring delen.

Vluchtelingenwerk Noord-Nederlandlogo-vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

COC Groningen & Drenthe Logo-COC-GD-FC
Het COC is volop actief om de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te verbeteren. Ze maken zich sterk voor de emancipatie en acceptatie van de LGBT gemeenschap Groningen en Drenthe.

Amigos de Potosíamigos-de-potosi
Amigos de Potosí wil mijnwerkersgezinnen en hun kinderen in Potosí (Bolivia) helpen om hun leefsituatie te verbeteren en wil met name jongeren een alternatief te bieden voor het zware werken in de mijnen.

Leger des Heils Leger-des-heils-schild
Het Leger des Heils strijdt tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid. En strijdt vóór een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

Worlds Best News
World’s Best News inspireert mensen met nieuws over vooruitgang in de wereld. Vooral in ontwikkelingslanden zijn belangrijke stappen vooruit gezet op het gebied van armoedebestrijding, gezondheid en veiligheid. Onze inzet heeft zin en wij vinden het belangrijk dat iedereen dat weet.

Bits of Freedom
Bits of Freedom is de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die opkomt voor jouw internetvrijheid. Wij lobbyen voor goed beleid, creëren awareness
door campagnes en helpen mensen zichzelf online te beschermen.

Drents Archief
Over de oorlog vertellen is nu belangrijker dan ooit, want steeds minder
mensen hebben de oorlog bewust meegemaakt. Het Drents Archief bewaart documenten om de verhalen te kunnen blijven delen. Bewaren en niet vergeten.

Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe
Ons doel is om de vliegtuigcrashes en de luchtoorlog boven Drenthe ten tijde van de Tweede Wereldoorlog te bestuderen en de resultaten daarvan te documenteren en te presenteren. Het verzorgen van exposities, gastlessen,lezingen en meewerken aan 4 mei herdenkingen maakt deel uit van onze werkwijze.

Stichting Vredesweek Assen
De stichting vredesweek Assen organiseert de activiteiten in samenwerking met plaatselijke organisaties in Assen.
In de week van 14 September t/m 23 september staat alles in het teken van Vrede en Vrijheid.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers – AZC Assen
Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten. Het COA vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten. In Assen is een AZC dat aan 500 Asielzoekers huisvesting en begeleiding biedt.

*aanwezigheid onder voorbehoud


Sponsors van het BFD die niet op het Plein van de Vrijheid staan, maar wel een uitgebreide toelichting verdienen zijn:


vfonds
vfondsHet vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede vieren. ”De bevrijdingsfestivals passen uitstekend bij de doelstelling van het vfonds voor erkenning en waardering van oude én jonge veteranen; mensen die zich wereldwijd inzetten voor onze vrede en vrijheid..”. Ton Heerts, directeur vfonds

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nationaal ComitéOp 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. Maar het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld. In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de Hofstad Den Haag worden daarom de Bevrijdingsfestivals in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd.

Sena ontketent jong talent
SENATijdens de komende Bevrijdingsfestivals op 5 mei creëert Sena – de naburige rechtenorganisatie voor artiesten en producenten – een podium voor regionaal, aanstormend muziektalent: de Sena Talent Stages. Op veertien plaatsen in Nederland krijgen jonge artiesten een kans om zich te presenteren aan het grote publiek. De podia maken onderdeel uit van een uitvoerig en actief sociaal-cultureel beleid. Sena zet zich in samenwerking met regionale poppodia en organisaties al jaren in voor jong, regionaal talent. De Sena Talent Stages zijn daar een perfect voorbeeld van. Talent ontketend!

Koninklijke Landmacht
De militairen van de Koninklijke Landmacht hebben ook dit jaar weer fantastisch werk geleverd landmachtbij het opbouwen en festivalklaar maken van het terrein. We kunnen elk jaar op ze rekenen… In het bijzonder de 43 Gemechaniseerde Brigade van de Johannes Postkazerne in Havelte zijn we zeer dankbaar. Adjudant E. Helsloot heeft heel veel geregeld en onder leiding van sergeant majoor M de Haas zijn zo’n 30 man/vrouw ruim 4 dagen druk geweest met het opbouwen van het terrein.

Koninklijke Luchtmacht
Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. luchtmacht1Dit is een zware verantwoordelijkheid, maar de Koninklijke Luchtmacht neemt deze taak graag op zich. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht al sinds de jaren ’90 graag een bijdrage aan levert. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de vliegbasis Gilze-Rijen is het mogelijk om de Ambassadeurs van de Vrijheid zoveel mogelijk optredens door het hele land te laten verzorgen.

Ministerie van BZK
“Samen leven en wonen, in een democratische Ministerie van BZKrechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.”