De Wasstraat

Bevrijdingsdag vieren is meer dan zeggen en doen wat je wilt in opperste vrijheid. Bevrijdingsdag is de feestdag van onze rechtsstaat. ‘De wasstraat’ is bedoeld om de festivalbezoeker op 5 mei werkelijk bewust te laten zijn van de fundamenten van onze rechtsstaat. Het leven in vrijheid komt niet uit de lucht vallen. Het gaat om het belang van goed bestuur en een betrouwbare rechtspraak, om respectering van grondrechten en de grondwet. Wees je bewust van het belang van de scheiding der machten. Een vitale democratie veronderstelt vrijheid van speech en meningsvorming, van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Het veronderstelt een bestuurlijk gezag dat handhaaft en zich publiekelijk verantwoordt.

Het Bevrijdingsfestival Drenthe maakt ook de verbinding met het belang van water als voorwaarde voor stabiliteit en welvaart. Het ontbreken van water kan leiden tot conflicten om waterbronnen, tot de geleidelijke economische en ecologische teloorgang van een gebied. Ernstige droogte leidt tot hongersnood en volksverhuizingen die op hun beurt de politieke stabiliteit van de regio ernstig bedreigen. De Sahellanden in Afrika zijn hiervan een treurige illustratie.

Vrijheid is een werkwoord. Vrede bewaken en herstellen vraagt indien nodig om militair ingrijpen. De aanwezigheid van de 43 Gemechaniseerde Brigade geeft het Bevrijdingsfestival Drenthe een extra dimensie. De Koninklijke Landmacht staat borg voor vrijheid en veiligheid. Voor welvaart en stabiliteit in een wereld die snel verandert. Vanuit Havelte levert Nederland haar gewaardeerde inzet aan vele internationale missies en draagt bij aan een klimaat van herstel.

We nemen de bezoekers bij de hand en dompelen ze onder in onderdelen en condities van een weerbare democratie, met verwijzing naar de overstijgende boodschap van het Bevrijdingsfestival Drenthe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bij de wasstraat leggen de mensen een parcours af, waarbij op speelse wijze kennis, begrip en bewustzijn wordt bevorderd van de grondbeginselen van onze vrije samenleving. Mensen ondergaan ook een waterbeleving.

Vrijheid is niet vrijblijvend. Vrijheid verdient onderhoud, nadenken, eigen verantwoordelijkheid. Zij moet ontwikkeld worden, verder geholpen, verdedigd, vormgegeven. Wij moeten ons realiseren dat de vrije samenleving die wij pretenderen te zijn geen project is van degenen die ons destijds bevrijdden en ons land opnieuw inrichtten, maar een altijd onvoltooid werk dat steeds nieuwe antwoorden, acties en gedrag vereist.

Samenvattend: een bezoek aan het Bevrijdingsfestival Drenthe is pas compleet met een bezoek aan ‘de wasstraat’. Immers dan heb je werkelijk de essentie van het Bevrijdingsfestival Drenthe goed begrepen.